Canon Medical Systems: De Transformatie naar QA in Jira

Klant & aanleiding

Canon Medical Systems ontwikkelt systemen voor de medische sector, waaronder CT, MR, X-Ray, Ultrasound en Healthcare Informatics, en levert deze wereldwijd. Hoewel ze al op beperkte schaal Jira Software in de Atlassian Cloud gebruikten, benutten ze de mogelijkheden van de Atlassian software nog niet ten volle.

Canon zocht naar tools ter ondersteuning van hun interne projectmanagement om de user stories gedurende de gehele levenscyclus van interne software te begeleiden. Binnen de organisatie was er nog geen gestandaardiseerde werkwijze en veel taken werden handmatig in diverse tools uitgevoerd.

“We hadden een versnipperde werkwijze. Daardoor waren we telkens opnieuw het wiel aan het uitvinden. We hadden geen templates of tooling die ons ondersteunde. Planningen werden in excel opgetekend en documentatie belandde vaak lokaal waardoor deze niet organisatiebreed beschikbaar was.“

– Judith van Eijk, Business Consultant CMC

Aanpak

Allereerst hebben we een plan van aanpak opgesteld en dit besproken met de klant. Hierbij hebben we de werkwijzen van de betrokken stakeholders in kaart gebracht en gekeken hoe de Atlassian-tools hier ondersteuning in konden bieden.

Onze oplossing omvatte de implementatie van Jira Software, aangevuld met Advanced Roadmaps en de Xray-app voor Test Management. Daarnaast hebben we Confluence geïmplementeerd als kennismanagementtool. Ook hebben we kennis overgedragen via trainingen en instructies.

about-banner-2019
img_INSTINX_AS_Simplicity delivered
medical-00

Implementatie

De implementatie van de oplossing startte met het in kaart brengen van user stories, in samenwerking met stakeholders zoals Quality Assurance, Business Consultancy en IT. Daarna werden workshops georganiseerd waarin onze consultants en de stakeholders samenkomen om het ontwerp te definiëren.

Canon werkt samen met een offshore team, waarvan enkele specialisten deel uitmaakten van het projectteam voor de implementatie. Door een heldere governance-structuur met bijpassende restricties te introduceren, zorgden we ervoor dat gebruikers binnen de tools toegang kregen tot de voor hen relevante projecten in Jira.

“We werken veel met externen samen dus het was een belangrijke voorwaarde dat we hen toegang konden geven met bepaalde restricties.”

Als oplossing voor testmanagement hebben we de app “Xray” geïntroduceerd. Deze app integreert vlekkeloos met Jira Software, waardoor projectmanagers en testers efficiënt in dezelfde omgeving kunnen samenwerken.

“Vanuit software validatie moeten we kunnen aantonen dat de user stories zijn getest met positief resultaat. Dat rapport wordt nu automatisch gegenereerd wat ons veel tijd bespaart.”

Oplossing

Automatische Taaktoewijzing
Development taken worden automatisch in het juiste project geplaatst.
Gecentraliseerd Beheer van Applicaties
Volledige levenscycli van applicaties worden binnen de user stories beheerd.
Real-time Updates
User stories worden automatisch bijgewerkt zodra ze zijn voltooid.
Flexibel Revisiebeheer
Vanuit bestaande user stories kunnen eenvoudig revisies worden geïnitieerd.
Centrale Informatiehub
Alle relevante informatie is centraal beschikbaar voor stakeholders uit verschillende teams.

Resultaten

Verhoogde Efficiëntie
Minder handmatige processen leiden tot snellere projectlevering.
Actuele Data
Teams hebben altijd toegang tot de meest recente informatie, wat de kans op fouten vermindert.
Verbeterde Samenwerking
Door centraal beschikbare informatie kunnen teams gemakkelijker samenwerken.
Tijdsbesparing
Teams kunnen zich concentreren op andere prioriteiten.
Kwaliteitsborging
Door flexibel revisiebeheer wordt de kwaliteit van het project gewaarborgd.

Ook een QA oplossing in Jira implementeren?

Bel ons:

+31 88 862 2180

Meer case studies